Przemysław Kotwa

O mnie

Przemysław Kotwa urodził się w Rybniku w 1981 roku. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności budowlano-architektonicznej, a następnie w specjalności Architektura i Urbanistyka (...)

 
- projektując największą uwagę skupiam na...
. . . możliwie zręcznej optymalizacji wszystkich elementów składowych w celu osiągnięcia tego czegoś, czego na początku drogi nie widać nawet na horyzoncie.

- w mojej ocenie dobry projekt to taki który ...
. . . łączy wszystkie oczekiwania inwestora oraz wymagania formalno-prawne w taki sposób, że odbiorca automatycznie identyfikuje się z obiektem ciesząc się intuicyjnym odbiorem jego przestrzeni.
 
 WYWIAD fb instagram pinterest tumblr behance 
  

ProjektyOsiedle w Pszczynie

Punktem wyjścia były warunki lokalizacyjne XIX wiecznego folwarku zabudowanego obecnie ogródkami działkowymi oraz wytyczne Inwestora, które zakładały stworzenie osiedla mieszkalnego obejmującego 200 mieszkań w budynkach wielorodzinnych, które pomimo niskiego budżetu mają się charakteryzować estetyczną i prostą formą architektoniczną. Uwzględniając przyjęte założenia opracowaliśmy koncepcję osidla dziesięciu 4  kondygnacyjnych budynków mieszkalnych zawierających po 20 słonecznych i kompaktowo rozplanowanych mieszkań.
 
 • 04411744be7cae7fe87badd7d069ea25
 • 18af7edd0ca982fb4eb07258561a1b03
 • 5064185f42f78e127e2647c1c1538127
 • 74bdfe79c9ce6436405f2760c0330c0b
 • bb12243a8b161700d0d9e7eeb841bdd4
 • fde8a2a853f41bcbe363a6f55cdc9053
 • fec698b7c595112060470f5864114d54
 

Ośrodek Kultura + sport w Pilchowicach

Przygotowując koncepcję konkursową skoncentrowaliśmy się na wyeksponowaniu funkcji kulturalnej całego kompleksu, na który miała się składać głównie biblioteka z czytelnią i wystawowym hallem wielofunkcyjnym z tarasem. W małych miejscowościach biblioteki poważnie straciły na popularności wśród mieszkańców, co jest efektem ogromnego spadku zainteresowania słowem pisanym, szczególnie w wydaniu papierowym. Studiując coroczne raporty czytelnictwa wydawane przez Bibliotekę narodową dowiadujemy się, że w 2015 roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało tylko 37% badanych a tekst dłuższy niż 3 strony maszynopisu w przeciągu 1 miesiąca czyta 46% ankietowanych. Zaledwie mały odsetek tych książek jest czytany lub wypożyczany w bibliotekach - aktualnie głównym źródłem wiedzy jest Internet. W zachodnioeuropejskich krajach już od pewnego czasu projektując biblioteki nadaje im się krzykliwą (w pozytywnym tego słowa znaczeniu J), przyciągającą wzrok formę i łączy z innymi funkcjami starając się stymulować zainteresowanie użytkowników. Mając to na uwadze staraliśmy się przyjąć takie założenia architektoniczne, by obiekt mógł stać się taki miniaturowym centrum kulturalnym przyciągającym do siebie już samą swoją formą, a także takimi rozwiązaniami, jak: Lokalizacja w sąsiedztwie szkoły i jednocześnie na osi widokowej 2 głównych ulic, z delikatnym wyniesieniem powyżej poziomu terenu, minimalistyczna, „lekka” forma z efektownym ale i ponadczasowym materiałem elewacyjnym. Dodatkowym atutem ma być połączenie funkcji z ośrodkiem sportowym, a także wygospodarowanie w otoczeniu obiektu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Strefa wejściowa została zaplanowana tak by wygenerować możliwie duży „prześwit” przez budynek na zewnętrzną część sportową poprzez szklane witryny i wielofunkcyjny taras z oknami stropowymi oraz przytulna wspornikowo ukształtowana przestrzeń czytelni z witryną otwartą na kompleks lekkoatletyczny oraz oś widokową panoramy miasteczka.

Całość kompleksu sportowo kulturalnego oprócz ogólnodostępnej części przeznaczonej na bibliotekę składa się również z pełnowymiarowego sztucznie nawadnianego trawiastego boiska piłkarskiego o parametrach dostosowanych do wymagań lokalnego klubu oraz kompleksu lekkoatletycznego skoordynowanego z programem 333m. Zaplecze klubu sportowego potraktowaliśmy jako funkcję zintegralizowaną wyłącznie z samym obiektem sportowym, ale nienarzucająca się w „pierwszym spotkaniu” z obiektem. Dlatego użyliśmy neutralnych materiałów i prostej niekrzykliwej formy, stanowiącej de facto tło, czy też postument dla przesuniętej na pierwszy plan bryły samej biblioteki.


 
 • 1f4079f729f5a2b48987ed0da3a16df4
 • 3e03a5de3b9def4953108e30eba673bd
 • 50c95700b049b1e480de5a03f945c26d
 • 8923a714aa72ee65b74c49925016011a
 • 89f5df574d0c8cd6563362b13eba4fdb
 • 99c5ff2310e5514021c4be8c3614a034
 • a83e9dcd4b320390af2dbd8be443881c
 • bab9bbd434cebddfa14c98eeb9d5e5a9
 • cba29b1d21cd2c2df7dd0aad77e54bca
 • e058ab4e5d2ea663ea7a59782441cbec
 • fca4e29548e7ae5b34f64a88853d8425
 

Apartamenty Kaskada kompleks

Lokalizacja terenu przedsięwzięcia na skraju swoistego rezerwatu przyrodniczego samoistnie skłania do stworzenia luksusowych i otwartych na otaczającą zieleń apartamentów mieszkalnych o podwyższonym standardzie. Mając na uwadze wytyczne inwestora w zakresie wyjściowych parametrów lokali mieszkalnych zaprojektowaliśmy kompleks budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym zachowując możliwie prostą formę stanowiącą zapoczątkowanie spójnego stylistycznie większego założenia mieszkaniowego.
 
 • 16402936_1191405607647492_7655123472084934132_o
 • 16403179_1191405287647524_752841627719719042_o
 • 16422423_1191405147647538_1630197813616061231_o
 • 16422910_1191405010980885_1493709009082566815_o
 • 16423127_1191405117647541_5932073273488725454_o
 • 16423198_1191405070980879_8845926354066391101_o
 • 16463577_1191404977647555_7860105047515914701_o
 • 16463750_1191404877647565_4813506651250173636_o
 • 17155179_1229896783798374_5602020229157486075_n
 • 17342927_1229896787131707_3046747439366051199_n
 • 17352533_1229896790465040_6486983446677928476_n
 • 17353093_1229896837131702_264351975370103484_n
 

Pawilon mieszkalno-usługowy w Żorach

Rejon ulic Sądowa/Prawnicza/Weltzla określany jest obecnie mianem nowego centrum, a racji intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkalno-usługowej. Przedstawiany pawilon był jednym z obiektów które zapoczątkowały rozwój tej części terenów miejskich. Budynek składa się z kilkuset metrowej powierzchni sprzedaży wraz z mniejszymi lokalami oraz 2 apartamentami.
 
 • 528333d9109d3f5fe30b65394b332265
 • 555d1e3c6c8400a65db4388106d51220
 • 6947038965e167fb5d4dbfbfa9a298c2
 

Apartamentowiec – Bursztynowy zakątek

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy Obwiedni południowej Rybnika na skraju dzielnicy Smolna, jest wyeksponowany od strony drogi dojazdowej, natomiast w tle znajduję się punktowce zrealizowane już wcześniej. Projektując obiekt staraliśmy się nadać mu proporcie wpisujące go w istniejący układ zabudowy z jednoczesnym zaakcentowaniem nowoczesnej elewacji frontowej korzystającej z materiałów analogicznych jak stosowane na budynkach otaczających. Budynek podzielono na trzy ośmiomieszkaniowe segmenty umożliwiając jego wieloetapową realizację przy zachowaniu spójnej formy.
 
 • 252755c6ac7cd31e4eb113c1576a2d60
 • 38dcebb1ca16d98f019f9b67a5e132be
 • 64cf99349773bf0ecd62cffa3c759205
 • 6a7d30c50d01bd6a917e6e8bc6de9192
 • 7097e509fbd7e38217dc580821f639e7
 • 86967e314915e7b68fed316c0ace87d0
 • 9614a80f2748cb16904a4ffc0eaf7f87
 • a7659758b2ca9275982cd9d4162207cc
 • c7a638218335071cabbf75ddcdb1910b
 • e352c9bef87153d7c5c4e6bc604c74a0
 
 
 

O mnie

Przemysław Kotwa urodził się w Rybniku w 1981 roku. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności budowlano-architektonicznej, a następnie w specjalności Architektura i Urbanistyka, a także Projektowanie wnętrz i wzornictwo na Wydziale architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2000 roku pracuje w branży budowlano-architektonicznej przy realizacji oraz projektowaniu obiektów kubaturowych o zróżnicowanej specyfice w kraju i za granicą, zakładając w 2006 roku autorską pracownię projektową. Od 2010 roku wraz z Krzysztofem Swinka prowadzi wielobranżową pracownię architektoniczną S-DESIGN Prywatnie pasjonat nowoczesnej architektury i szeroko pojętej grafiki komputerowej

 

S-Design - pełna obsługa inwestycji budowlanych

Prywatnie fascynat szeroko pojętej kultury motocyklowej i nie tylko

s-Design oferuje pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie ogólnie pojętego projektowania. Realizujemy szeroki wachlarz usług w zakresie architektury i inżynierii lądowej. Promując innowacyjność stale poszerzamy zakres swojej działalności, tak by wraz z rozwojem wiedzy i techniki być w stanie zapewnić możliwie wysoką jakość opracowanej dokumentacji projektowej w toku realizacji każdego rodzaju przedsięwzięć. Wszystko co robimy ukierunkowane jest na zapewnienie wszechstronnego wsparcia Inwestorom realizującym inwestycje budowlane oraz możliwie skuteczne wykorzystanie wpływu na poprawę jakości życia naszych Klientów z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Wykonujemy projekty urbanistyczne, architektoniczne oraz wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, oferujemy profesjonalne doradztwo na każdym etapie Państwa inwestycji, w razie potrzeby odpowiadamy za wszystkie niezbędne uzgodnienia formalno-prawne na terenie całego kraju. W zakresie działalności Biura leży również sporządzanie dokumentacji przetargowych, pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich. bierzemy czynny udział w procesie realizacji większości naszych projektów. Dokładny opis oferowanego zakresu działalności w obrębie prowadzonych przez nas projektów znajdą państwo poniżej:

Realizacja etapu przedprojektowego:

 • oceny przydatności gruntów dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych,

 • doradztwo w zakresie wymaganych procedur administracyjnych, harmonogram uzgodnień,

 • oceny zagrożeń z zakresu ochrony środowiska, opracowanie karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 • ocena uwarunkowań urbanistycznych i infrastrukturalnych,

 • opracowanie operatu wodno-prawnego,

 • przygotowanie materiałów i wniosków do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy,

 • koordynacja projektowa zakresu prac geodezyjnych i geotechnicznych,

 • inwentaryzacje budowlane dla potrzeb opracowania,

 • ocena techniczna możliwości nadbudowy, rozbudowy, przebudowy budynku.

Koncepcje architektoniczne:

 • analizy architektoniczne,

 • koncepcje zagospodarowania terenów,

 • Programy funkcjonalne i technologiczne,

 • koncepcja kubaturowa budynków,

 • wizualizacje 3D, renderingi w dwóch różnych stopniach dokładności.

Wielobranżowe projekty budowlany wszelkich obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych:

 • projekty zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,

 • projekty budynków komercyjnych i użyteczności publicznej,

 • indywidualne projekty nowoczesnych, energooszczędnych domów i rezydencji,

 • adaptacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów istniejących,

 • projekty obiektów objętych ochroną konserwatorską,

 • projekty założeń przemysłowych, hale magazynowe i produkcyjne, budynki techniczne, socjalne, biurowe,

 • projekty stacji paliw płynnych,

 • projekty przyłączy elektrycznych i elektro-energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,

 • projekty urządzeń i instalacji ochrony środowiska,

 • projekty obiektów i urządzeń sieci telefonii komórkowej,

 • adaptacje projektów typowych,

 • rewitalizacja i termorenowacja osiedli mieszkaniowych,

 • operaty ochrony p.poż. dla obiektów istniejących i projektowanych.

Wielobranżowe projekty wykonawcze:

 • projekty wykonawcze branż instalacyjnych,

 • projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych, murowych,

 • projekty warsztatowe konstrukcji stalowych,

 • projekty wykonawcze branży architektonicznej oraz indywidualnego stałego wyposażenia budynku.

Projekty wnętrz w różnym stopniu dokładności:

 • projekty wykonawcze wnętrz komercyjnych, strefy publicznej (komunikacja ogólna, wnętrza usługowe, wnętrza sklepowe) i prywatnej,

 • projekty wnętrz mieszkalnych,

 • projektowanie indywidualnego wyposażenia meblowego.

Uzupełniająca dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa:

 • opracowanie charakterystyk i audytów energetycznych,

 • przedmiary robót, kosztorysy, zbiorcze zestawienie kosztów,

 • specyfikacje techniczne.

Oprawa wizualna przedsięwzięcia:

 • sporządzanie materiałów marketingowych promujących inwestycję,

 • wizualizacja architektoniczna, renderingi,

 • identyfikacja wizualna.

Ekspertyzy, oceny techniczne:

 • oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, oceny zużycia obiektów oraz ocena przyczyn występowania nieprawidłowości,

 • ocena techniczna możliwości nadbudowy, rozbudowy budynku,

 • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych pod kątem możliwości instalacji konstrukcji antenowych,

 • oceny jakości gruntów i ich nośności oraz badania geotechniczne podłoża,

 • coroczne przeglądy obiektów budowlanych oraz przeglądy pięcioletnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonujemy następujące badania nieniszczące:

 • ocena wytrzymałości betonu na ściskania za pomocą młotka schmidt’a,

 • detekcja zbrojenia w elementach żelbetowych urządzeniem Proceq Profoscope,

 • badanie wytrzymałości powierzchni betonu na odrywanie - dyna pull-off (urządzeniem firmy Proceq),

 • pomiar wilgotności podłoża oraz anemometryczne badanie wydajności instalacji wentylacji.

Prace projektowe – konserwacja zabytków:

 • inwentaryzacje architektoniczne,

 • badania architektoniczne, stratygraficzne,

 • programy prac konserwatorskich,

 • projekty kolorystyki i aranżacji elewacji budynków zabytkowych.

Usługi w zakresie nadzoru autorskiego oraz, niezależnie, inwestorskiego:

 • harmonogramowanie i kontrola postępu prac,

 • kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami I dokumentacją projektową,

 • kontrola jakości wykonywanych robót.

Dla wymagających klientów oferujemy kompleksową obsługę projektową od wyboru działki, poprzez koncepcje, projekt, uzgodnienia i pozwolenia, nadzór nad realizacja przedsięwzięcia aż do finalnego przekazania obiektu do użytkowania. Zapraszamy do skorzystania naszych usług, oferując pełne zaangażowania w Państwa przedsięwzięcie.